Over ons

Martien Zijlstra

Als er één ding belangrijk is voor mensen dan is het wel het contact met anderen. Mensen willen zich uiten en hun ervaringen delen. Daarvoor is verbinding en communicatie met andere mensen nodig. Aan de basis daarvoor staan: onze adem, onze stem, de spraak en taal die we gebruiken, en niet te onderschatten: het luisteren. Die basis functioneert bij mensen niet altijd zo goed als ze zouden willen. Als logopedist help ik mensen die problemen hebben met adem en stem, taal, spraak, horen en slikken. We bekijken wat de mogelijkheden zijn en hoe ze hun klacht kunnen aanpakken, zodat ze zich beter kunnen uiten en/of kunnen slikken.

Inmiddels heb ik ruim 30 jaar ervaring in dit prachtige vak. Ik heb gemerkt dat er door aandacht en oefenen altijd manieren zijn om verder te komen, met wat voor moeilijkheden cliënten ook langskomen. (In sommige gevallen is het doel: ‘zorgen dat je niet achteruitgaat, maar leert omgaan met je mogelijkheden’ bijvoorbeeld bij progressieve aandoeningen.)

Martien Zijlstra

Een goed en plezierig contact tussen cliënt en logopedist is een belangrijke voorwaarde voor het behalen van resultaten. Daarom is het zaak dat cliënten zich snel op hun gemak voelen, zodat we aan de slag kunnen met het probleem waarvoor hij of zij zich heeft aangemeld.

Eerst brengen we samen goed in kaart welke klachten er zijn. Er zijn vele oorzaken voor klachten te bedenken, zoals een verkeerde manier van ademen, te veel (spier)spanning, verkeerd stemgebruik of een probleem bij het auditief verwerken van klanken, een stoornis in de taalverwerving (of zelfs een achteruitgang daarvan), een foutieve tongligging met als gevolg een andere gebitsstand, afwijkende mondgewoonten, zoals duimzuigen. Soms spelen er ook medische oorzaken waarbij we altijd nauw overleg hebben met de huisarts of andere verwijzers, zoals een K.N.O.-arts of orthodontist.

Martien Zijlstra

Daarna gaan we aan het werk. We stellen samen doelen op die concreet, meetbaar en realistisch zijn. Hoewel we serieus aan klachten werken wordt er heel wat afgelachen tijdens de sessies. Het klinkt misschien paradoxaal maar door lachen en plezier om wat cliënten tijdens de oefeningen ervaren, maken ze vaak grote sprongen vooruit. Behandelingen en oefeningen worden altijd afgestemd op de cliënt en de specifieke aard van de klachten maar ook op hoe de cliënt zich op het moment van de behandeling voelt. Ik wil graag dat de cliënt na iedere behandeling met een goede oefenervaring de deur uitgaat en weet hoe hij of zij thuis verder kan werken aan zijn of haar problemen met communiceren en/of slikken.

Ik op mijn beurt ben steeds bezig mij op mijn vakgebied verder te ontwikkelen door het volgen van interessante cursussen, zoals:

  • OMFT (Oromyofunctionele therapie),
  • Palpa (over afasie),
  • Pevoc (een congres over stem),
  • ‘De kracht van het brein’,
  • Metaphon (over fonologische articulatiestoornissen),
  • Meertaligheid,
  • een kwaliteitskring te bezoeken,
  • vakliteratuur bij te houden,
  • Manuele facilitatie,
  • Cursus de richtlijnen stotteren.

Het begeleiden van een stagiair(e) logopedie draagt natuurlijk ook bij aan het verhogen van de kwaliteit. Kennis en ervaring geef je zowel door aan cliënten maar ook aan vakgenoten/ toekomstige collega’s.

Behalve op deze professionele manier speur ik ook steeds naar andere boeiende dingen die ik voor mijn cliënten kan gebruiken: speelgoed, literatuur, oefenmaterialen, apps, noem maar op.

En wat slikken betreft: eten en drinken zijn voor ons mensen ook van het grootste belang om ons goed voelen. Een beperking door slikstoornissen met een neurologische basis is ingrijpend, maar met slikoefeningen valt er in veel gevallen verbetering te behalen; in ieder geval moet het veilig zijn te eten en te drinken. Een andere slikstoornis is die welke veroorzaakt wordt door een verkeerde tongligging en afwijkende mondgewoonten. Deze komt vaak aan het licht bij een orthodontische behandeling. Gelukkig is er de laatste jaren veel meer contact tussen orthodontisten en logopedisten, zodat de behandelingen op elkaar afgestemd kunnen worden: met behulp van apparatuur (zoals een beugel) en OMFT willen wij beiden bereiken dat de cliënt na behandeling weer ontspannen kan lachen, letterlijk en figuurlijk. Het is geweldig om daar ook als logopedist een bijdrage aan te mogen leveren!

Martien Zijlstra
img2

Omgaan met problemen

Alles draait uiteindelijk om contact tussen mensen. Ieder mens wil verder komen in de manier waarop hij of zij communiceert of met slikproblemen omgaat.
Wilt u meer weten over wat logopedie voor u kan betekenen? Een telefoontje of e-mail is voldoende!

We horen graag van u!

Met vriendelijke groet,
Martien Zijlstra