Praktische info

Martien Zijlstra
img6

Sinds 1986

Mijn praktijk kent slechts één werknemer: ikzelf. Ik zit al sinds 1986 in dit mooie vak en werk nog steeds met veel enthousiasme om cliënten verder te helpen met communiceren, slikken en/of stemgeven.

Af en toe is er een stagiair(e) logopedie van de Hanzehogeschool in Groningen. Onder mijn supervisie en met uw toestemming doet zij of hij ook behandelingen.

Martien Zijlstra

Na verwijzing door uw huisarts, medisch specialist of orthodontist maakt u een afspraak met de logopedist. Dat kan telefonisch (werkt het snelst) of per e-mail. Graag ontvang ik van u bij de eerste afspraak de verwijsbrief.

In uitzonderingsgevallen is een verwijzing niet nodig (DTL: Directe Toegang Logopedie), maar om rompslomp en extra kosten te vermijden werk ik het liefst door middel van verwijzingen.

Mochten er instanties zijn die relevante gegevens over u/uw kind/uw relatie/partner/familie hebben (gegevens die belangrijk zouden kunnen zijn voor de logopedische behandeling),wilt u deze gegevens dan a.u.b. ook meenemen?

Om uw persoonlijke gegevens vast te leggen heb ik inzage nodig in uw zorgverzekeringspasje en een identiteitsbewijs (bijvoorbeeld uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs). Hiervan noteer ik het relatienummer en het BSN-nummer (Burger Service Nummer).

De rest van vastleggen van persoonlijke gegevens gebeurt tijdens de eerste afspraak of is al gebeurd bij de telefonische aanmelding.
De gegevens worden digitaal vastgelegd in een beveiligde omgeving.

Martien Zijlstra

In de eerste behandeling wordt het logopedische probleem waarvoor u komt (de klacht) besproken. De rest van uw gegevens wordt vastgelegd en we maken zonodig afspraken voor vervolgbehandelingen.

Een afspraak wordt meestal op de praktijklocatie gepland, behalve als dat om medische redenen niet kan. Alleen op medische indicatie kan ik bij u aan huis behandelen.
In zeer speciale, incidentele gevallen behandel ik een kind op school; dit kan alleen met toestemming van de zorgverzekeraar, de schooldirectie en de ouder(s).

Ouders, relaties of partners zijn wat mij betreft welkom en kunnen de behandelingen bijwonen als u dat goed vindt en als het niet storend is. Het kan leerzaam zijn voor beide partijen.
De NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) en de zorgverzekeraars achten het wenselijk dat ouders/ verzorgers bij minstens 50% van de behandelingen aanwezig zijn. Sinds juni 2017 stellen ze het zelfs verplicht.

Martien Zijlstra

Alles wat u kwijt wilt over uw probleem wordt besproken. Daarna volgt een logopedisch onderzoek. Dit kan door middel van vragen, tests en observatie. Hoe lang het onderzoek duurt, hangt af van de aard en de ernst van het probleem. Soms hebben we meer dan één behandeling nodig. Vaak doen we later in de behandeling weer dezelfde test om te zien of er voldoende vooruitgang is.

Martien Zijlstra
img5

Ongeveer 30 minuten

Een behandelsessie duurt ongeveer 30 minuten. De inhoud bestaat doorgaans uit: binnenkomen, (logopedisch) bijpraten, onderzoek en/of oefenen, conclusie bespreken, afspraken maken en afscheid nemen.

Een behandelperiode (serie) kan zich uitstrekken over weken, maanden of jaren, afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem en van wat wij overeenkomen. Na een eerste intensieve periode (met anamnese en onderzoek) volgt een bespreking van de doelstelling. Als verdere behandeling wenselijk is, volgt een periode van oefenen, meestal wekelijks (vaker als het nodig is). Gaat het de goede kant op, dan worden de tussenpozen groter. Tussen de voorlaatste en de laatste behandeling plannen wij meestal drie maanden. Hierin kan het geleerde stabiliseren. We evalueren regelmatig over de voortgang.

We bepalen in overleg wanneer een behandeling klaar is. Ik geef hierbij zoveel mogelijk advies vanuit professioneel oogpunt en u vanuit uw waarneming over de vooruitgang en de prognose.

Martien Zijlstra

Bij de eerste afspraak ontvangt u deze praktijkinformatie en een formulier waarop u kunt ondertekenen dat u het gekregen en gelezen heeft.

Voor een goede behandeling kan het nodig zijn overleg met derden te hebben, zoals de huisarts, een specialist of de leerkracht. Ik heb daarvoor uw schriftelijke toestemming nodig.

Na het logopedisch onderzoek wordt de conclusie met u besproken en worden doelen opgesteld. Met uw instemming kan de behandeling een vervolg krijgen. Hiervoor is weer uw handtekening nodig.

Dat klinkt allemaal misschien wel zakelijk, maar mijn praktijk moet voldoen aan wettelijke verplichtingen. Ik hoop dat het voor u allemaal inzichtelijker wordt, wat een voordeel is.

Martien Zijlstra

Mocht u een keer niet kunnen komen dan zou ik graag minstens 24 uur van tevoren van u bericht krijgen, zodat een plek in de agenda eventueel weer opgevuld kan worden.
Als u zich binnen 24 uur wilt of moet afmelden, dan verneem ik dat ook graag.

U kunt mij bellen, sms’en of e-mailen.

N.B. Bij afmeldingen binnen 24 uur mag ik de behandeling declareren bij de cliënt. De zorgverzekeraar vergoedt dit niet.

Martien Zijlstra

Telefoonnummers: 050-5418621, 06-34642000
Fax: 050-5271409
E-mail: mfzijlstra@hotmail.com
Websites: www.martienzijlstra.nl, www.martienzijlstra.eu, www.martienzijlstra.uwlogopedistonline.nl

Openingstijden (onder voorbehoud van wijzigingen)

Groningen:

Maandag 13.30 uur – 18.00 uur
Dinsdag 9.00 uur – 18.00 uur
Donderdag 9.00 uur- 18.00 uur

In speciale gevallen werk ik op de locatie in Groningen op zaterdag.

Stadskanaal:

Maandag 9.00 uur – 12.30 uur
Woensdag 9.00 uur – 18.00 uur
Vrijdag 9.00 uur – 18.00 uur

Praktijklocaties

Groningen (ook postadres)
Parkzijde 10, 9713 WE Groningen (oude FC Groningen-stadion)

Stadskanaal

Gezondheidscentrum ‘De Wieke’
Blokwieke 4, 9501 EX Stadskanaal (bij de Aziëlaan)

Martien Zijlstra

Ik hanteer de prijzen die overeengekomen zijn tussen de zorgverzekeraars met wie ik gecontracteerd ben en mij. Het bedrag voor een behandeling verschilt per zorgverzekeraar en is ook afhankelijk van ieders situatie. Als ik op doktersadvies aan huis behandel komt daar een uittoeslag bij. Het is handig even de polis van uw eigen zorgverzekering na te kijken over het tarief.

Martien Zijlstra

Iedereen die in Nederland woont, dient zich te verzekeren tegen onkosten in de zorg. U kiest zelf de zorgverzekering die het beste bij u past. Tot nu toe zit logopedie bij de meeste verzekeringen in het basispakket.

Martien Zijlstra

Wisselt u van zorgverzekering, gaat u verhuizen of is er een andere verandering, geef dat dan alstublieft zo spoedig mogelijk door.

Martien Zijlstra

Blijf niet met onduidelijkheid, onzekerheid of kritiek zitten. Over alles valt te praten, en wellicht kan ik nog wat van u leren!

In de hoop dat bovenstaande info duidelijk is en dat u in mijn praktijk tevreden zult zijn over de behandeling en goede resultaten boekt, groet ik u hartelijk!

Martien Zijlstra
(logopedist)
Groningen